Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,
Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Strefa PDF a MAGDALENA PRZYBYSZ informacje o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?
Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane te zostały zostały podane przez ciebie lub pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet).
W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza to, że Twoje dane osobowe zostały podane przez ciebie lub pozyskaliśmy je z publicznych źródeł (Internet).
W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. Dane te zostały podane przez Ciebie.
W przypadku zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

Kto będzie administratorem Twoich danych ?
Administratorem danych osobowych jest Strefa PDF a MAGDALENA PRZYBYSZ z siedzibą w Plewiskach, 62-064, ul. Brzozowa 6/10, NIP: 8251936252, Regon: 060072056. adres e-mail: strefapdfa@gmail.com

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?
Jeżeli kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty usług –  dane przetwarzamy dla celów marketingu usług Strefa PDF a.
Jeżeli składasz zamówienie w sklepie internetowym w celu zakupu materiałów elektronicznych,  Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – Twoje dane przetwarzamy w ramach tej zgody w celach marketingowych.
Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych uzasadnionych prawnie interesów Strefa PDF a lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing usług Strefa PDF a jak też windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa, zaś w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – podstawą jest udzielona zgoda.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym zaufanym podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Strefa PDF a Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji tych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego. W sprawie swoich danych kontaktuj się z nami poprzez adres email: strefapdfa@gmail.com

Pliki Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie czy obsługa newslettera.